ภาพการทำงานหนองกี่โซล่าเซลล์
 

หนองกี่โซล่าเซลล์ติดที่ อ.หมวกเหล็ก

จ.สระบุรี ใช้ปั๊มซัมเมอร์สลึก80 เมตร

ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า ฯลฯ

 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์280W 8 แผง

สูบน้ำปั้มซัมเมอร์สลึก 45 เมตร ที่อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

เพื่อใช้เกษตรสวนผสม

เบอร์ผู้ใช้ 089-5269698

 

ติดตั้งที่ ต.ซับใหญ่

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ใช้ตู้เย็น ซักผ้า หม้อหุงข้าว

อ๊อกเหล็ก ปั้มซัมเมอร์ส

 

 

หนองกี่โซล่าเซลล์ติดที่อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี ใช้สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ปั้มซัมเมอร์สลึก 100 เมตร

 

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่วัดเขาจอมทอง

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

โรงไฟฟ้าขนาดย่อม ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

ได้ทุกชนิด รวมทั้งแอร์ด้วย

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 32 แผง

เพื่อลดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน

 

 

ภาพการติดตั้งแผง 280W 2แผง

ที่อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ใช้ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า ฯลฯ

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ อ.นครไทย

จ.พิษณุโลก สูบน้ำโซล่าเซลล์

ปั้มซัมเมอร์สลึก100 เมตร

ติดตั้งที่ จ.สระบุรี ติดแผงโซล่าเซลล์ 280W

10 แผง ใช้ปัมซัมเมอร์สสูบน้ำลึก 80เมตร

ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า ฯลฯ

 

 

ภาพหน้าร้านหนองกี่โซล่าเซลล์

หรือร้านเหรียญทองวิทยุโทรทัศน์

อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

(กริดโซล่าเซลล์) 10แผง

เพื่อลดค่าใช่จ่ายไฟฟ้าเดือนละ

1,500 , 2,000 , 3,000 , 4,000 , 5,000 บาท

ใช้แอร์ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน เครื่องซักผ้า

หม้อหุงข้าว ฯลฯ

ภาพการติดตั้งแผง 280W 8 แผง

ใช้เครื่องใชได้้ไฟฟ้าทุกชนิด

 

ติดตั้งที่ อ.โปร่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวบ ตู้เย็น

หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า ฯลฯ

ติดตั้งที่อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ใช้ปั้มบาดาล หลอดนีออน6หลอด โคมไฟ2หลอด

เครื่องซักผ้า ตู้เย็นหม้อหุงข้าว

โทรทัศน์ พัดลม ฯลฯ

ติดตั้งที่ วัดอโศกนิมิตรตาราม

อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 8 แผง ใชั้ปั้มซัมเมอร์ส

ไม่้ต้องใช้แบตเตอร์รี่ 100%

ติดตั้งกล่องตัวแปลงพลังงานของ

หนองกี่โซล่าเซลล์ แทนตัวแปลงสีส้ม

ที่ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ที่รัฐบาลแจก

ใช้หลอดนีออนได้ 5-6 หลอด

ชาร์จโทรศัพท์พัดลม โทรทัศน์14นิ้ว

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.เกษตรสมบูรณ์

จ.ชัยภูมิ ใช้ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว

เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อน

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ปั้มซัมเมอร์สสูบน้ำลึก 40 เมตร

ใช้ในการเกษตรสวนผสม

 

นักเรียนโรงเรียนบ้านสิง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

ซื้อชุดโซล่าเซลล์ไปทำเป็นนาฬิกาดิจิตอล

 

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่

อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ชุด2

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ปั้มซัมเมอร์ส

ลึก 45 เมตร

 

กล่องแปลงพลังงานชุดเล็ก

ใช้หลอดนีออน พัดลม ทีวี14นิ้ว ชาร์โทรศัพท์

ติดตั้งที่ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

สูบน้ำปั้มซัมเมอร์สลึก 70 เมตร

เพื่อรดน้ำโรงเห็ด

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ วัดป่าเมตราคุณ

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดกับทองสมบูรณ์ครับ ดูดน้ำ 50 เมตร

 

 

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ที่บ้านของอัยการ

อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น

ใช้ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว

โทรทัศน์ พัดลม

 

       

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

ใช้แผงโซล่าเซลล์ที่หลวงแจกแล้วใช้ตัวแปลง

พลังงานแสงอาทิตย์ของหนองกี่โซล่าเซลล์

สามารถใช้ ปั้มออโต หลอดนีออน2หลอด

เพิ่มวัติตัวแปลงพลังงานจากตัวแปลงสีส้ม

ที่หลวงแจกให้สามารถใช้หลอดไฟ 8 หลอด

ที่ อ.จักรราช จ.นครราชสีมา

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.เมือง

จ.บุรีรัมย์ ใช้ปั้มน้ำ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว

เครื่องซักผ้า

ติดตั้งที่อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ใช้ ปั้มบาดาล โทรทัศน์ พัดลม

หลอดนีออน

 

       

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ใช้ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว

ชาร์จโทรศัพท์ หลอดนีออน

ติดตั้งที่วัดป่าพุทธลีลา ตรงข้ามค่ายทหาร

จ.บุรีรัมย์ ใช้ ตู้เย็น ปั้มน้ำ กระติกน้ำร้อน

 

ติดตั้งที่อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ใช้ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว

 

หนองกี่โซล่าเซลล์ ติดทีอ.พิมาย

จ.นครราชสีมา ปั้มน้ำซัมเมอร์ส

ตู้เย็น ตาชั่งดิจิตอล ฯลฯ

 
 

รับซ่อมอินเวอร์เตอร์สีส้มของรัฐบาลแจกทุกรุ่น

สามารถเพิ่มวัติได้ด้วย

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       

โซลาร์เซลล์ดีที่สุดในประเทศไทย

แผงโซลาร์เซลล์รับรองคุณภาพ

พลังงานแสงอาิทิตย์ฟรี 100 %

 
 
 
หนองกี่โซล่าเซลล์ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โทร.  044-641066 , D TAC 083-7215111,AIS 088 - 3520989
E-mail : nongkisolarcell@hotmail.com