ภาพการทำงานหนองกี่โซล่าเซลล์
 

หนองกี่โซล่าเซลล์ติดที่ อ.หมวกเหล็ก

จ.สระบุรี ใช้ปั๊มซัมเมอร์สลึก80 เมตร

ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า ฯลฯ

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ใช้แผง280 วัตต์ 1แผง สูบน้ำปั๊มชักเพื่อใช้

รดมันสัมประหลังน้ำหยด

 

ติดตั้งที่ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

รถโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ เพื่อนำไปสูบน้ำ

ซัมเมอร์สที่ไร่ เพื่อทำอ้อยน้ำหยด

 

 

หนองกี่โซล่าเซลล์ติดที่อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี ใช้สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ปั้มซัมเมอร์สลึก 100 เมตร

 

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่วัดเขาจอมทอง

อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

โรงไฟฟ้าขนาดย่อม ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

ได้ทุกชนิด รวมทั้งแอร์ด้วย

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 32 แผง

 

 

 

ภาพการติดตั้งแผง 280W 30แผง

ที่อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

 

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

สูบปั๊มหอยโข่ง 2แรง ใช้อัดสปิงเกอร์

และระบบน้ำหยด 100%

แผงโซล่าเซลล์4แผง

 

โซล่ารูฟ ติดตั้งที่อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ของหนองกี่โซล่าเซลล์เองค่ะ

เพื่อขายไฟฟ้าให้กับหลวงได้รายได้

เดือนละ 20,000 บาท

ภาพหน้าร้านหนองกี่โซล่าเซลล์

หรือร้านเหรียญทองวิทยุโทรทัศน์

อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

สูบน้ำซัมเมอร์สพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สูบน้ำลึก 50 เมตรเพื่อใช้รดต้นปาร์ม

และการเกษตร

 

ภาพการติดตั้งแผง 280W 8 แผง

ใช้เครื่องใชได้้ไฟฟ้าทุกชนิด

 

ติดตั้งที่ อ.โปร่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ใช้เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวบ ตู้เย็น

หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า ฯลฯ

ภาพการทำงานของหนองกี่โซล่าเซลล์

ตอนกำลังลงซัมเมอร์ส ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม

สาขาวัดสังฆทาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ภาพการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

280 W 6แผง ที่อ.หมวกเหล็ก

จ.สระบุรี

ติดตั้งกล่องตัวแปลงพลังงานของ

หนองกี่โซล่าเซลล์ แทนตัวแปลงสีส้ม

ที่ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ที่รัฐบาลแจก

ใช้หลอดนีออนได้ 5-6 หลอด

ชาร์จโทรศัพท์พัดลม โทรทัศน์14นิ้ว

ติดตั้งแผง 280W2แผง ใช้สูบน้ำซัมเมอร์ส

เก็บใสในแท้งไว้ใช้รดพืชเกษตรสวนผสม

ที่อ.สังคม จ.อุดรธานี

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ปั้มซัมเมอร์สสูบน้ำลึก 40 เมตร

ใช้ในการเกษตรสวนผสม

 

สูบน้ำซัมเมอร์ส ลึก40

เมตรเก็บไว้บนแท้งเพื่อใช้รดต้นยางพารา

ที่อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ใช้หลอดนีออน6 หลอด พัดลม

ชาร์จโทรศัพท์

 

กล่องแปลงพลังงานชุดเล็ก

ใช้หลอดนีออน พัดลม ทีวี14นิ้ว ชาร์โทรศัพท์

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

สูบน้ำปั้มซัมเมอร์สลึก 70 เมตร

เพื่อรดน้ำโรงเห็ด

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี

แผง280W 6แผง ใช้เครื่องรีดน้ำวัว

ซัมเมอร์ส ตู้เย็น เครื่องซักผ้า

 

 

ติดโซล่าเซลล์ที่อ.ครบุรี จ.นครรราชสีมา

สูบน้ำซัมเมอร์สลึก60เมตร ส่งน้ำไกล100ม.

 

       

ชุดเล็กสุดสำหรับบ้านพักตากอากาศ

อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี

ใชหลอดนีออน6หลอด พัดลม ชาร์จโทรศัพท์

ราคา18,500 บาท

 

เพิ่มวัติตัวแปลงพลังงานจากตัวแปลงสีส้ม

ที่หลวงแจกให้สามารถใช้หลอดไฟ 8 หลอด

ที่ อ.จักรราช จ.นครราชสีมา

สูบน้ำซัมเมอร์ส ส่งน้ำไกล 300เมตร

ที่วัดอาศรมพุทวนาลัย อ.ละหารทราย

จ.บุรีรัมย์

ติดตั้งที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ใช้ปั้มชัก ตู้เย็น หม้อหุงข้าว

 

       

ติดที่วัดอาศรมพุทธวนาลัย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ใช้ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว

ชาร์จโทรศัพท์ หลอดนีออน

ติดตั้งที่อ.หนองหงส์ จ.บุรัรัมย์

ใช้หลอดนีออน6 หลอด พัดลม ชาร์จโทรศัพท์

 

ติดตั้งที่อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี

สูบน้ำซัมเมอร์สไว้ในแท้งเก็บไว้ใช้

ในฟาร์มหมู

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ใช้ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว ฯลฯ

 
 

รับซ่อมอินเวอร์เตอร์สีส้มของรัฐบาลแจกทุกรุ่น

สามารถเพิ่มวัติได้ด้วย

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       

โซลาร์เซลล์ดีที่สุดในประเทศไทย

แผงโซลาร์เซลล์รับรองคุณภาพ

พลังงานแสงอาิทิตย์ฟรี 100 %

 
 
 
หนองกี่โซล่าเซลล์ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โทร.  044-641066 , D TAC 083-7215111,AIS 088 - 3520989
E-mail : nongkisolarcell@hotmail.com