ภาพการทำงานหนองกี่โซลาร์เซลล์
 

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 10 แผง หรือ เรียกว่า

โซล่าเซลล์กริด เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

ภายในบ้าน

 

ติดตั้งที่ บ.สุขไพบูลย์ ต.สุขไพบูลย์

อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อเปิดน้ำหยด

รดต้นยางพารา

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์

ที่จุดตรวจตำรวจตะเวนชายแดน.0๓

อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว สามารถใช้

ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว โทรทัศน์

ฯลฯ

 

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา ใช ้ตู้เย็น เครื่องซัุกผ้า

หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน เครื่องขยายเสียง

 

ติดตั้งที่ ลานมันบ้านหนองไผ่ อ.จักราช

จ.นครราชสีมา สามารถใช้ ตาชั่งดิจิตอล ตู้เย็น

หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน เครื่องซักผ้า พัดลม

ฯลฯ

 

 

ภาพหน้าร้านหนองกี่โซล่าเซลล์

หรือร้านเหรียญทองวิทยุโทรทัศน์

อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ติดตั้งโซลาร์เซลลที่์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

(กริดโซล่าเซลล์) 10แผง

เพื่อลดค่าใช่จ่ายไฟฟ้าเดือนละ

1,500 , 2,000 , 3,000 , 4,000 , 5,000 บาท

ใช้แอร์ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน เครื่องซักผ้า

หม้อหุงข้าว ฯลฯ

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ อ.หนองกี่

จ.บุรีรัมย์ ตัวแปลงพลังงานนี้สามารถใช้

เครื่องซักผ้า หุงข้าว พัดลม และ ตู้เย็น

โทรทัศน์

 

ติดตั้งที่ บ้านโคกใหญ่ ต.คูเมือง อ.คูเมือง

จ.บุรีรัมย์ ใช้ปั้มซัมเมอร์ส ลึก 50 เมตร

เครื่องอ๊อกเหล็ก ตู้เย็น เครื่องซักผ้า

หม้อหุงข้าว  ปั้มไดโว่ เครื่องขยายเสียงฯลฯ

ติดตั้งที่ วัดป่าด่านลานธรรมธุดงสถาน

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ใช้ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน เครื่องซักผ้า

ติดตั้งที่ วัดอโศกนิมิตรตาราม

อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 8 แผง ใชั้ปั้มซัมเมอร์ส

ไม่้ต้องใช้แบตเตอร์รี่ 100%

ติดตั้งกล่องตัวแปลงพลังงานของ

หนองกี่โซล่าเซลล์ ใช้กับแผงโซล่าเซลล์

ที่รัฐบาลแจก แทนตัวแปลงสีส้ม

ใช้หลอดนีออนได้ 5-6 หลอด ชาร์ตโทรศัพท์

พัดลม โทรทัศน์14นิ้ว

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่จ.ปราจีนบุรี

สามารถใช้ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ตู้เย็น ไมโคเวบ

หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า TV พัดลม

หลอดนีออน 11 หลอด

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ลานมัน อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมาใช้เครื่องอ๊อกเหล็ก

เครื่องตัดเหล็ก ตาชั่งดิจิตอล ตู้เย็น

เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน

ฯลฯ

 

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ อ.บำเหน็ดณรงค์

บ.โคกพระงาด จ.ชัยภูมิ

หุงข้าว ซักผ้า TV พัดลม หลอดนีออน

 

 

 

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ บ.สระขุด อ.หนองกี่

จ.บุรีรัมย ์ทำนาปังปั้มหอยโข่ง 2 แรง

ดูดน้ำ 2 นิ้วน้ำออก 2 นิ้ว

กล่องแปลงพลังงานติดตั้งที่

ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

 

ตัวแปลงพลังงานและตู้คอนโทนโซล่าเซลล

ที่สถานปฏิบัติธรรม อ.สนม จ.สุรินท์ ใช้ตู้เย็น

กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว ฯลฯ

ติดตั้งตัวแปลงพลังงาน

และใช้เครื่องล้อมวัวใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือ

และเพิ่มวัติ

 

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ที่อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ติดแผงโซล่าเซลล์ 280w 5แผง

เพื่อใช้เป็นโรงไฟฟ้ารีสอร์ท

และปั้มน้ำซัมเมอร์ส

 

       

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ใช้ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว

กระติกน้ำร้อน เครื่องซักผ้า TV หลอดนีออน

เพิ่มวัติตัวแปลงพลังงานจากตัวแปลงสีส้ม

ที่หลวงแจกให้สามารถใช้หลอดไฟ 8 หลอด

ที่ อ.จักรราช จ.นครราชสีมา

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ที่อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ดูดน้ำบาดาลส่งขึ้นถังเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้

รดต้นยางพาราและมันสัมปะหลัง

ตู้คอนโทนปั้มชักโซล่าเซลล์

เพื่อเปิดน้ำสปิงเกอร์รดต้นหนอไม้ฝรั่ง

       

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 280w 2แผง

ที่วัดป่าด่านลานธรรมธุดงสถาน

ใช้หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน หลอดนีออน ฯลฯ

ติดตั้งเครื่องล้อมวัว และเพิ่มวัติ

อินเวอร์เตอร์

 

 

ตัวแปลงโซลาร์เซลล์

สามารถใช้กับ หม้อหุงข้าวและเครื่องซักผ้า

เตารีด กระติกน้ำร้อน

 

ตัวแปลงโซลาร์เซลล์

สามารถใช้กับ หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า

และตู้เย็น

 
 

รับซ่อมอินเวอร์เตอร์สีส้มของรัฐบาลแจกทุกรุ่น

สามารถเพิ่มวัติได้ด้วย

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       

โซลาร์เซลล์ดีที่สุดในประเทศไทย

แผงโซลาร์เซลล์รับรองคุณภาพ

พลังงานแสงอาิทิตย์ฟรี 100 %

 
 
 
หนองกี่โซลาร์เซลล์ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โทร.  044-641066 , D TAC 083-7215111,AIS 088 - 3520989
E-mail : nongkisolarcell@hotmail.com