ภาพการทำงานหนองกี่โซล่า์เซลล์
 

 

พี่น้อย ร้านนิวตั้น อ.นาด้วง

จ.เลย ตัวแทนจำหน่ายของ

หนองกี่โซล่าเซลล์

 

ติดตั้งที่ จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

ใช้ตาชั่งดิจิตอล ปั้มบาดาล ตู้เย็น

หม้อหุงข้าว

 

ติดตั้งที่ ต.ซับใหญ่

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ใช้ตู้เย็น ซักผ้า หม้อหุงข้าว

อ๊อกเหล็ก ปั้มซัมเมอร์ส

 

ติดตั้งที่ ต.บุฤษี อ.เมือง

จ.สุรินทร์ ใช้ ปั้มบาดาล

สูบน้ำขึ้นแท้งน้ำ 6 เมตร

 

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 10 แผง หรือ เรียกว่า

โซล่าเซลล์กริด เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

ภายในบ้าน

 

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ อ.พนมไพร

จ.ร้อยเอ็ด ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 32 แผง

เพื่อลดค่าไฟฟ้าภา่ยในบ้าน

 

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์

ที่จุดตรวจตำรวจตะเวนชายแดน.0๓

อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว สามารถใช้

ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว โทรทัศน์

ฯลฯ

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ อ.หนองบุญมาก

จ.นครราชสีมา

โซล่าเซลล์น้ำหยด

ติดตั้งที่ วัดนาครัตนพล อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา ใช้ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน

หลอดนีออน 15 หลอด

 

 

ภาพหน้าร้านหนองกี่โซล่าเซลล์

หรือร้านเหรียญทองวิทยุโทรทัศน์

อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ติดตั้งโซลาร์เซลลที่์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

(กริดโซล่าเซลล์) 10แผง

เพื่อลดค่าใช่จ่ายไฟฟ้าเดือนละ

1,500 , 2,000 , 3,000 , 4,000 , 5,000 บาท

ใช้แอร์ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน เครื่องซักผ้า

หม้อหุงข้าว ฯลฯ

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ อ.หนองกี่

จ.บุรีรัมย์ ตัวแปลงพลังงานนี้สามารถใช้

เครื่องซักผ้า หุงข้าว พัดลม และ ตู้เย็น

โทรทัศน์

 

ติดตั้งที่ บ้านโคกใหญ่ ต.คูเมือง อ.คูเมือง

จ.บุรีรัมย์ ใช้ปั้มซัมเมอร์ส ลึก 50 เมตร

เครื่องอ๊อกเหล็ก ตู้เย็น เครื่องซักผ้า

หม้อหุงข้าว  ปั้มไดโว่ เครื่องขยายเสียงฯลฯ

ติดตั้งที่ ประเทศกัมพูชา

ใช้ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น หม้อหุงข้าว

โทรทัศน์ พัดลม ฯลฯ

ติดตั้งที่ วัดอโศกนิมิตรตาราม

อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 8 แผง ใชั้ปั้มซัมเมอร์ส

ไม่้ต้องใช้แบตเตอร์รี่ 100%

ติดตั้งกล่องตัวแปลงพลังงานของ

หนองกี่โซล่าเซลล์ ใช้กับแผงโซล่าเซลล์

ที่รัฐบาลแจก แทนตัวแปลงสีส้ม

ใช้หลอดนีออนได้ 5-6 หลอด ชาร์ตโทรศัพท์

พัดลม โทรทัศน์14นิ้ว

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.เกษตรสมบูรณ์

จ.ชัยภูมิ ใช้ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว

เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อน

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ลานมัน อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมาใช้เครื่องอ๊อกเหล็ก

เครื่องตัดเหล็ก ตาชั่งดิจิตอล ตู้เย็น

เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน

ฯลฯ

 

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ อ.บำเหน็ดณรงค์

บ.โคกพระงาด จ.ชัยภูมิ

หุงข้าว ซักผ้า TV พัดลม หลอดนีออน

 

 

 

ติดตั้งโซล่า์เซลล์ที่์

อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

ใช้โทรทัศน์ พัดลม หลอดนีออน

ชาร์โทรศัพท์

 

กล่องแปลงพลังงานติดตั้งที่

ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

 

ตัวแปลงพลังงานและตู้คอนโทนโซล่าเซลล

ที่สถานปฏิบัติธรรม อ.สนม จ.สุรินท์ ใช้ตู้เย็น

กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว ฯลฯ

ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ วัดป่าเมตราคุณ

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดกับทองสมบูรณ์ครับ ดูดน้ำ 50 เมตร

 

 

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ที่บ้านของอัยการ

อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น

ใช้ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว

โทรทัศน์ พัดลม

 

       

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ใช้ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว

กระติกน้ำร้อน เครื่องซักผ้า TV หลอดนีออน

เพิ่มวัติตัวแปลงพลังงานจากตัวแปลงสีส้ม

ที่หลวงแจกให้สามารถใช้หลอดไฟ 8 หลอด

ที่ อ.จักรราช จ.นครราชสีมา

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่อ.ปากชม จ.เลย

ใช้ ตู้เย็น ปั้มบาดาล หม้อหุงข้าว

กระติกน้ำร้อน

 

ติดตั้งที่อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ใช้ ปั้มบาดาล โทรทัศน์ พัดลม

หลอดนีออน

       

ติดตั้งตัวแปลงพลังงานแทนตัวแปลงสีส้ม

ที่เป็นแผงรัฐบาลแจกฟรี

ที่อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ใช้หลอดนีออน 6 หลอด ชาร์จโทรศัพท์

ติดตั้งที่วัดป่าพุทธลีลา ตรงข้ามค่ายทหาร

จ.บุรีรัมย์ ใช้ ตู้เย็น ปั้มน้ำ กระติกน้ำร้อน

 

ติดตั้งที่อ.แก้งคร้อ จ.งชัยภูมิ

ใช้ โทรทัศน์ หลอดนีออน 5 หลอด

 

ตัวแปลงโซลาร์เซลล์

สามารถใช้กับ หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า

และตู้เย็น

 
 

รับซ่อมอินเวอร์เตอร์สีส้มของรัฐบาลแจกทุกรุ่น

สามารถเพิ่มวัติได้ด้วย

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       

โซลาร์เซลล์ดีที่สุดในประเทศไทย

แผงโซลาร์เซลล์รับรองคุณภาพ

พลังงานแสงอาิทิตย์ฟรี 100 %

 
 
 
หนองกี่โซล่า์เซลล์ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โทร.  044-641066 , D TAC 083-7215111,AIS 088 - 3520989
E-mail : nongkisolarcell@hotmail.com